Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności

Przedmiotrm działalności zakładu wynikającym z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

- zaopatrzenie w wodę ludnosci, podmiotów gospodarczych i instytucji,

- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

- utrzymywanie i eksploatacja składowiska odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów,

- usuwanie odpadów z terenu gminy,

- wykonywanie usług wodno-kanalizacyjnych,

- administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi Gminy Zawadzkie,

- administrowanie i zarządzanie wspólnotami lokalowymi,

- wytwarzanie , przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej,

- wykonywanie usług budowlanych,

- wykonywanie usług transportowych,

- sprzedaż gazu.

Wersja XML