Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2012 r

Brak opisu obrazka

PDFprojekt uchwały w sprawie powierzenia ZGK ZAW_KOM zadania własnego w zakresie zimowego utrzymania dróg.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

Wersja XML