Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki 2019

Uwaga nowe wzory formularzy podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

 

PDFDL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf
PDFDN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf
PDFIL-1 Informacja o lasach.pdf
PDFIN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
PDFIR-1 Informacja o gruntach.pdf
PDFZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opadatkowaniu.pdf
PDFZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
PDFZIN-1 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
PDFZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
PDFZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
PDFZIR-3 Załącznik do informacji o grumtach - dane pozostałych podatników.pdf


 

Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

PDFUchwała podatki 2019.pdf

Wzory formularzy: http://bip.zawadzkie.pl/473/349/podatki-2017.html

Wersja XML