Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-105/11-00 pn

Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego  nr POKL.09.01.02-16-105/11-00 pn.: Radzę sobie w szkole, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzkiem, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Żędowicach i w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kielczy.


PDFunieważnienie przetargu.pdf
 
PDFogloszenie.pdf
PDFsiwz.pdf
Wersja XML