Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29.10.2012 r.

PDFUchwała Nr XXV_206_12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV_102_11.pdf

PDFUchwała Nr XXV_207_12 w sprawie powierzenia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem zadania własnego Gminy Zawadzkie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.pdf

PDFUchwała nr XXV_208_12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała Nr XXV_209_12 w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.pdf

Wersja XML