Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach w roku 2013

PDFOgłoszenie o przetargu

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy wykonawcy

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat

PDFzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz narzędzi i sprzętu

PDFzałącznik nr 5 do SIWZ - umowa

JPEGInformacja o rozstrzygnięciu przetargu - str. 1

JPEGInformacja o rozstrzygnięciu przetargu - str. 2

 

 

 

 

 

Wersja XML