Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne - 2019 r.


Zapytania ofertowe

 

Lp. Zadania
1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem
2 Świadczenie usługi audytorskiej
3

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”.

4

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Zawadzkie w 2019 r.

Ofertę złożyć należy do godz. 12:00 w dniu 24 września 2019 r.

PDFZaproszenie do składania oferty - azbest 2019 (gmina Zawadzkie).pdf
PDFFORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY - azbest 2019 (gmina Zawadzkie) .pdf

Opublikowano: 17.09.2019 r. 

 

Przetargi/zamówienia z wolnej ręki

Lp. Zadania
  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
1 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie
2 Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej
3 Rozbudowa drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem
4 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
   
   
   
   
   

 

Wersja XML