Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.11.2012 r.

PDFuchwała Nr XXVI 210_12 w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXVI_211_12 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.pdf

PDFUchwała Nr XXVI_212_12 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.pdf

PDFuchwała Nr XXVI_213_12 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Żędowice na lata 2008-2015.pdf

PDFUchwała Nr XXVI_214_12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kielcza na lata 2008-2015.pdf

PDFuchwała Nr XXVI_215_12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawadzkie.pdf

Wersja XML