Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.12.2012 r

PDFporządek obrad Sesji.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanianie odpadami komunalnymi.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu przez Gminę Zawadzkie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości niezamieszkałych.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia GPPiRPA na 2013.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych na 2013 r.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. .pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2013 r. pdf.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OSP.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

PDFprojekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej I część.pdf

PDFprojekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej II część.Pdf

PDFprojekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej III część.pdf

PDFprojekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej IV część.pdf

PDFuzasadnienie.dzierżawa.pdf

PDFw sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki.pdf

Wersja XML