Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2019

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu gminy Zawadzkie w 2019 r.

PDFstawka I, 2019 r._pdf.pdf
 

PDFstawka II, 2019 r._pdf.pdf
 


PDFZarządzenie Nr 176-XXIX-2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu koordynatorów do spraw dostępności.pdf

Zarządzenia Burmistrza 2020 rok

PDFZARZĄDZENIE NR 177XXIX2019 BURMISTRZA ZAWADZKIEGO z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad rozliczania zadania powierzonego do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZAW - KOM Spółka z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem .pdf

PDFZarządzenie nr 167_XXIX_2019 w sprawie zasad działania Punktu Potwierdzajacego Profile Zaufane ePuap w UM Zawadzkie.pdf

Załączniki:

PDFInstrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf
PDFInstrukcja-dla-Osoby-Potwierdzajacej-PZ-v.02.03.pdf
 

 

PDFZarządzenie 91_XXIX_2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy budżetu gminy w 2019r..pdf

PDFZarządzenie uwagi - bip.pdf

PDFZarzadzenie 44_XXIX_2019 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 33-XXIX-2019 w spr. wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w UM Zawadzkie .pdf
 

PDFZarządzenie 22_XXLX_2019 z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu gminy 2019r..pdf

Zarządzenie Nr 16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

Zarządzenie Nr 11_XXIX_2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25 stycznia 2019 r. - terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019-2020.pdf

 

PDFZarządzenie 138_XXIX_2018 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zasad rozliczania zadania powierzonego do ZGK ZAW-KOM.pdf

 

 

Wersja XML