Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do parlamentu europejskiego 2019 r.

PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych.pdf


PDFObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejstrowanych listach kandydatów.pdf


DOCudostępnienie spisu wyborców i opis.doc
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
 


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I posiedzen OKW .pdf


W dniu 21 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem (sala Nr 201) odbędą się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Posiedzenie OKW Nr 1 i 2 odbędzie się o godz. 15.30, natomiast OKW Nr 3,4,5 o godz. 17.30.

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf


PDFInformacja Komisarza Wyborczego z dnia 28 kwietnia 2019 r.pdf


PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach okw.pdf


PDFPostanowienie Nr 195 Komisarza Wyborczego w Opolu w spr. podizału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib okw.pdf


PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego.pdf


PDFZarządzenie Nr 31-XXIX-19 w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.pdf


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Zobacz więcej>>

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Zobacz więcej >>

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej:

Zobacz więcej>>

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Zobacz więcej>>

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych:

http://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33533_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych

 

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r.:

- w sprawie zadań urzędników wyborczych 

- w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczyc

- w sprawie należności pieniężnych dla członków komisji 

 

Wersja XML