Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2013

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego z roku 2013

Numer zarządzenia Data utworzenia Treść
691/XXIII/2013 19.10.2013 r.

PDFZarządzenie 691_XXIII_2013 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego.pdf

679/XXIII/2013 24.10.2013 r.

PDFZarzadzenie 679_XIII_2013 Burmistrza Zawadzkiego - w sprawie konsultacji programu wspolpracy .pdf

DOCformularz.doc

673/XXIII/2013 21.10.2013 r. PDFZarządzenie Nr 673-XXIII-2013 w sprawie prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Zawadzkie.pdf
634/XXIII/2013 24.06.2013 r. PDFZarządzenie 634_XXIII_2103 - powierzenie ZSG Kielcza 2013.pdf
633/XXIII/2013 24.06.2013 r.. PDFZarządzenie 633_XXIII_2103 - powierzenie ZSG Żędowice 2013.pdf
632/XXIII/2013 24.06.2013 r. PDFZarządzenie 632_XXIII_2103 - powierzenie PP w Kielczy.pdf
631/XXIII/2013 24.06.2013 r. PDFZarządzenie 631_XXIII_2103 - powierzenie PP 2 Zawadzkie 2013.pdf
629/XXIII/2013 13.06.2013 r. PDFZarądznie 629_XXIII_2013 w spawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego w Gmienie Zawadzkie.pdf
627/XXIII/2013 12.06.2013 r. PDFZarządzenie Burmistrza 627_XXIII_2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Zawadzkie.pdf
613/XXIII/2013 09.05.2013 r. PDFZarządzenie 613_XXIII_2013 w sprawie rozt. konk. na wsp. zadań publicznych - org. wypoczynku dzieci i młodzieży.pdf
593/XXIII/2013 20.03.2013 r. PDFZarządzenie 593_XXIII konkurs na wspieranie zadań z zakr. prof. i rozw. problemów alkoholowych – org. wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013.pdf
590/XXIII/2013 13.03.2013 r. PDFzarządzenie Nr 590 w sprawie upowaznienia pracowników do potwierdzania kserokopii dokumentów.pdf
587/XXIII/2013 08.03.2013 r. PDFZarządzenie nr 587_XXIII_2013 z dnia 8 marca 2013 r w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe.pdf
582/XXIII/2013 26.02.2013 r. PDFZarządzenie 582_XXIII_2013 z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w UM Zawadzkie i gminnych jednostkach organizacyjnych .pdf
578/XXIII/2013 18.02.2013 r. PDFZarządzenie Burmistrza nr 578_XXIII2013 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy UM Zawadzkie.pdf
577/XXIII/2013 14.02.2013 r. PDFZarządzenie 577_XXIII_2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP w Żędowicach w przypadku jego nieobecności.pdf
576/XXIII/2013 13.02.2013 r. PDFZarządzenia Burmistrza Zawadzkiego nr 576_XXIII_2013 z dnia 13.02.2013 w sprawie trybu przygotowań projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego.pdf
575/XXIII/2013 12.02.2013 r. PDFZarzadzenie Burmistrza nr 575_XXII_2013 rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wspieranie zadan publicznych w roku 2013.pdf
568/XXIII/2013 29.01.2013 r. PDFZarządzenie 568_XXIII_2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora PP nr 2 w Zawadzkiem w przypadku jego nieobecności.pdf
560/XXIII/2013 15.01.2013 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 560_XXIII_2013 w sprawie zasad organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu oraz zasad zawierania umów dotyczących zwroru kosztów przejazdu dzieci, uczniów i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 560_XXIII_2013 .pdf

559/XXIII/2013 15.01.2013 r. PDFZarządzenie Burmistrza Nr 559_XXIII_2013 w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu teroryzmu .pdf
556/XXIII/2013 10.01.2013 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 556_XXIII_2013 w sprawie udzielania zwolnień i ulg w opłatach za świadczenia dodatkowe udzielane za odpłatnością przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie.pdf

DOCZalacznik1.doc

DOCZalacznik2.doc

 

Wersja XML