Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania rok 2019

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zawadzkie za 2019 r.pdf

PDFSprawozdania finansowe urzędu za 2019 r.pdf
PDFSprawozdania finansowe gminy za 2019 r..pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r..pdf

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r..pdf
PDFOpinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. .pdf
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawadzkie za II kwartał 2019 r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Zawadzkie za I kwartał 2019 r..pdf

Wersja XML