Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.01.2013 r

PDFproejkt uchwały w sprawie przyjecia lokalnego programu pomocy społecznej pn.inte-Gracja.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji problemowych.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu MiGBP.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf

Wersja XML