Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej

PDFzawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 25.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 24.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 23.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 22.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 21.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 20.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 19.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 18.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 17.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 16.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 6 oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert nr 3.pdf
ZIPbranża elektryczna poprawiony.zip
PDFprojekt umowy poprawiony v.2.pdf

 

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 3).pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 15.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 14.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 13.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 12.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 11.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 10.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 9.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 8.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 5.pdf
ZIPProjekt wykonawczy instalacji sanitarnych etap I.1.zip
PDFPRZEDMIAR branża sanitarna - poprawiony.pdf
PDFPRZEDMIAR ARCHITEKTURA 1.1 - poprawiony.pdf
PDFrysunki montażu rusztu pod blachę.pdf
 

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2).pdf
PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 4 oraz o zmianie terminu składania ofert nr 2.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 7.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 6.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 3.pdf
PDFprojekt umowy - poprawiony.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 5.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 4.pdf

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 3.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFzawiadomienie nr 2 o modyfikacji treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf

 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 2.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 1.pdf
ZIPuzupełnione rysunki architektura.zip
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
 

ZIPdokumentacja techniczna - Architektura etap 1.zip
ZIPdokumentachja techniczna - Część drogowa etap 1.zip
ZIPdokumentacja techniczna - Konstrukcja etap 1.zip
ZIPdokumentacja techniczna - Instalacje elektryczne etap 1.zip
ZIPdokumentacja techniczna - Instalacje sanitarne etap1.zip
PDFPozwolenie na budowę.pdf
 

Wersja XML