Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem


Dokumenty Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Zawadzkiem

 

PDF01_Bilans_jednostki_budzetowej.pdf

PDF02_Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki.pdf

PDF03_zestawienie_zmianw_funduszu_jednostki.pdf

PDF04_Informacja_dodatkowa.pdf

PDF05_Tabela_stanu_wartosci_początkowej.pdf

PDF06_Zmiany stanu_umorzenia_wartosci_niematerialnych_prawnych.pdf
 

 

Wersja XML