Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór na 25 wolnych miejsc do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

podstawa prawna:

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 Załączniki do pobrania:

PDFWniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem-2021-2022.pdf

PDFOświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.pdf

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf

PDFOświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub_pozarolniczej działalności gospodarczej.pdf

PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w obwodzie_szkoły podstawowej, na terenie_którego mieści się przedszkole pierwszego wyboru.pdf

PDFOświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub_wsparciem asystenta rodziny.pdf

PDFOświadczenie o rodzeństwie kandydata.pdf

Brak opisu obrazka

UWAGA:  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Wersja XML