Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 18.02.2013 r

JPEGPorządek obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lutego 2013 r.jpeg

PDFprojekt uchwały w sprawie przeprowadzenia prac pielegnacyjnych w koronie pomnika przyrody.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII-223-12.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany statutu ZGSOp.pdf

Wersja XML