Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżur wakacyjny 2020r.

Informacja o zgłoszeniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Zawadzkie 

 

W okresie  wakacji  przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie

będą  dyżurowały  w  następujących  terminach:

01.07.-15.07.2020r.- Przedszkole w Kielczy

16.07.-31.07.2020r.- Przedszkole Nr 2 w Zawadzkiem

01.08.-15.08.2020r.- Przedszkole Nr 3 w Zawadzkiem

16.08.-31.08.2020r.- Przedszkole w Żędowicach

 

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny

jest prawidłowo wypełniony "Wniosek o przyjęcie dziecka w okresie letnim",

złożony w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko,

do dnia 19 czerwca 2020r.

Wnioski zgłoszeniowe zostaną udostępnione w stosownym czasie.

Wersja XML