Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 105602O i 105603O ulic Waryńskiego i 20 stycznia w Zawadzkiem w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu

 

PDFrozstrzygnięcie przeatrgu - ulica Waryńskiego i 20 Stycznia.pdf

 

PDFogłoszenie.pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf

PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

PDFzgłoszenie.pdf

Wersja XML