Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników 2020-2023

DOCwzory_2_oswiadczen_.doc
PDFWybory ławników na kadencję 2020-2023.pdf
DOCwzor_listy_poparcia.doc
PDFLista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego.pdf
PDFOświadczenia.pdf
PDFKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
RTFkarta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.rtf
PDFKlauzula informacyjna.pdf
 

Wersja XML