Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem - zwiększenie efektywności energetycznej”.

PDFUzupełnienie do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP.pdf

PDFProtokół z postępowania o udzielenie zamówienia.pdf

PDF1_Ogłoszenie.pdf

PDF2_Zaproszenie do składania oferty.pdf

PDF3_Formularz ofertowy wykonawcy.pdf

PDF4_Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.pdf

PDF5_ Projekt umowy.pdf

Wersja XML