Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 18.02.2013 r.

PDFUchwała Nr XXIX_324_13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII_232_12.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_325_13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XIX_326_13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_327_13 w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_328_13 w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połozonym na terenie miasta i Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_329_13 w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połozonym na terenie miasta i gminy Zawadzkie.pdf

Wersja XML