Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2013 r

PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i relizację przez Gminę Zawadzkie projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawnej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Fosowskie-Zawadzkie.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-97-11.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-98-11.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-216-12.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-217-12.pdf

PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.pdf

Wersja XML