Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa drogi gminnej nr 105622 O ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ cz.1 - dokumentacja projektowa.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ cz.2 - projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ cz.3 -przedmiar robót.pdf
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ cz.4 - STWiORB.pdf

Wersja XML