Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.03.2013 r.

PDFUchwała Nr XXX-330-13 w sprawie wystosowania protestu przeciwko wyłączeniu z użytkowania linii kolejowej Nr 144 na trasie Fosowskie-Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXX-331-13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII-216-12 RM w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXX-332-13 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII-217-12 RM w Zawadzkiem z dnia 27 grudnia 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXX-333-13 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFUchwała Nr XXX-334-13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-97-11 RM w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr XXX-335-13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-98-11 RM w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r..pdf

PDFUchwała nr XXX-336-13 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawadzkie w roku 2013.pdf

PDFUchwała Nr XXX-337-13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała Nr XXX-338-13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała Nr XXX-339-13 w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała Nr XXX-340-13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XXX-341-13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Zawadzkie projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXX-342-13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokosci stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXX-343-13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXX-344-13 w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXX-345-13 w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią.pdf

PDFUchwała Nr XXX-346-13 w sprawie okreslenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

Wersja XML