Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

PDFzawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie treści SIWZ nr 1.pdf
 

PDFzawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ poprawiony.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ- poprawiony.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFzałączniki do SIWZ od nr 1 do nr 10.pdf
ASCzałącznik nr 11 do SIWZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_12175268-964b-4867-ae1a-3859b2da447f.asc
 

Wersja XML