Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 22.04.2013 r.

PDFUchwała Nr XXXI_347_13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_348_13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania GPPiRPA.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_349_13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Strzeloeckim a Gminą Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_350_13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MiGBP w Zawadzkiem za 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXI_351_13 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_352_13 w sprawie powierzenia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.pdf

PDFUchwała Nr XXXI_352_13 w sprawie powierzenia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Zawadzkie obejmującego sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.pdf

Wersja XML