Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

PDFrozstrzygniecie przetargu.pdf

PDFzestawienie złozonych ofert.pdf

 

PDFwyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

PDFwyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

PDFwyjaśnienie nr 3 do SIWZ.pdf

PDFwyjaśnienie nr 4 do SIWZ.pdf

 

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFzmiana terminu skladania ofert.pdf

 

PDFogłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFzałącznik Nr 1 - SPOZ.pdf

PDFzałacznik nr 1a - wykaz nieruchmości zamieszkałych excel.pdf

PDFzałacznik 1b -wykaz nieruchomości niezamioeszkałych excel.pdf

PDFzałacznik nr 1c - wykaz budynków wielolokalowych.pdf

PDFzałacznik nr 2 - projekt umowy.pdf

PDFzałacznik nr 3 - formularz oferta.pdf

PDFzałacznik nr 4 - wykaz usług.pdf

PDFzałącznik nr 5- wykaz narzedzi.pdf

PDFzałacznik nr 6 - kosztorys informacyjny.pdf

 

Wersja XML