Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie 2020 r

PDFAktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji na 2020 oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Zawadzkie .pdf

PDFProjekt budżetu gminy na 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 r.pdf

PDFRIO Uchwała 469_2019.pdf
PDFRIO Uchwała 470_2019.pdf

Uchwała Nr XIV-108-19 w sprawie uchwalenia wieloeltniej prognozy finansowej na lata 2020-2029.pdf

Uchwała Nr XIV-109-19 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf

PDFInformacja o podstawowej kwocie dotacji 2020 r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zawadzkie.pdf

Wersja XML