Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Gminie Zawadzkie

PDFzarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.pdf

PDFzarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem.pdf

PDFzarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.pdf

PDFzarządzenie w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Kielczy.pdf

 

Wyniki konkursu:

PDFPP w Kielczy.pdf

PDFPP2 Zawadzkie.pdf

PDFZSG Kielcza.pdf

PDFZSG Żędowice.pdf

 

I. Zarządzenie Nr 614/XXIII/2013 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i zespołów szkolno-gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie.
 
PDFZarządzenie Nr 614XXIII2013 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie ogł. konk. na st. dyrektorów publicznych przedszkoli i zespołów szkolno-gimnazjalnych.pdf
 
II. Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów:
1. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem,
2. Przedszkola Publicznego w Kielczy,
3. Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach,
4. Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Wincentego z Kielczy w Kielczy.
 
PDFOgłoszenie o konkursach.pdf
Wersja XML