Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego - rok 2020

 

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu gminy Zawadzkie w 2020 r.

PDFstawka 1, 2020 r._pdf.pdf


PDFstawka II, 2020 r._pdf.pdf
 


PDFZarządzenie Nr 366-XXX-2020 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży.pdf

PDFZarządzenie Nr 347 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie instalacji w.pdf

PDFZarzadzenie Nr 336 w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem w okresie obowiazywania stanu epidemii.pdf

PDFZarządzenie Nr 336.XXX.2020w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w okresie obowiązywania stanu epidemii.pdf

PDFZarządzenie Nr 323-XXX-2020 zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Zespołu koordynatorów do spraw dostępności.pdf

PDFZarzadzenie Nr 323-XXX2-2020 zmieniające Zarzadzenie w spr. wyznaczenia Zespołu koordynatorów do spraw dostepności.pdf

PDFZarządzenie Nr 306_XXX_2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 2 wześnia 2020 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 288XXX2020 Burmistrza Zawadzkiego w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 r..pdf

PDFZarządzenie 247_XXX_2020 ws czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Publicznego w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie Nr 233-XXX-2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 176-XXIX-2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 31 grudnia 2019 r..pdf

PDFZarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.pdf

PDFZarządzenie Nr 180-XXX-2020 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Żedowic i uzupełnienia składu Rady Sołeckiej.pdf

PDFZarządzenie nr 187-XXX-2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szk. 2020-2021 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 185-XXX-2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.pdf

PDFZarządzenie Nr 219-XXXI-2020 w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem z powodu zagrożenia koronawirusem COVID-19.pdf

PDFzarządzenie Nr 218 w spr. koronawirusa.pdf

Wersja XML