Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2013 r

PDFprojekt uchwały w sprawie upowaznienia ZGK ZAW-KOM do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami oraz powiatami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf

Wersja XML