Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 27.05.2013 r.

PDFUchwała Nr XXXII-354-13 w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami ora zpowiatami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-355-13 w sprawie upowaznienia ZGK ZAW-KOM Sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

PDFUchwała Nr XXX-356-13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r..pdf

Wersja XML