Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 24.06.2013 r

PDFProjek uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII_217_12.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2012 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2012 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII_16_12.pdf

Wersja XML