Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24.06.2013 r.

PDFUchwała Nr XXXIII-357-13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Zawadzkie za 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-358-13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego aboslutorium z tytułu wykonania budżetu gminy zaq 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-359-13 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za 2012 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-360-13 w sprawie zmiany uchwąły Nr XXVII_217-12.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-361-13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-216-12.pdf

Wersja XML