Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

PDFzawiadomieie o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej.pdf
 

PDFzawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf
 

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFwyjaśnienie nr 1-sig.pdf
 

PDFmodyfikacja treści SIWZ nr 1-sig.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ poprawiony.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami 1-10.pdf
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_d269e0ca-564c-4d6a-b102-d5f87d422ff9.asc
 

Wersja XML