Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

PDFSprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem za rok 2021


PDFSprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem za rok 2020

PDFKorekta bilansu za rok 2020


PDFSprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem za rok 2019


PDFSprawozdanie finansowe Przedszkola Publicznego Nr 3 w Zawadzkiem za rok 2018


 

Wersja XML