Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

1. Bilans jednostki budżetowej za rok 2019

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf

2. Rachunek zysków i strat

PDFRachunek zysków i strat.pdf

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

PDFZestawinie zmian w funduszu jednostki.pdf

4. Zmiany stanu wartości

PDFZmiany stanu wartości.pdf

5. Informacje dodatkowe

PDFInformacja dodatkowa.pdf
 

Wersja XML