Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KIELCZY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KIELCZY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kielczy ogłasza nabór uzupełniający na 9 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 11 maja 2020 r.

do 25 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 12 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 16 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17 czerwca 2020 r.

do 24 czerwca 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

Wersja XML