Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.08.2013 r

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentarytzacyjnej mieania komunalnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu ZGŚl.Op..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

Wersja XML