Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zawadzkie

PDFzawiadomienie o wyborze oferty - remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie-sig.pdf
 

PDFaneks do protokołu z otwarcia ofert.pdf
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ z załącznikami.pdf
ZIPzałącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna.zip
PDFzałącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie zamawiającego - klauzula RODO.pdf
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_1357e978-bfdc-4392-8412-4da0830f79cf.asc
 

Wersja XML