Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi

16. Nr postępowania: ZP/02/18

Nr publikacji zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 36/05/03/2018

Roboty budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania dostępna jest pod adresem: www.zaw-kom.pl

 

15. Nr postępowania: ZP/01/18

Nr publikacji zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 57/25/01/2018

Roboty budowlane: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania dostępna jest pod adresem: www.zaw-kom.pl

 

14. Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Zawadzkie - ZP/02/17.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania dostępna jest pod adresem: www.zaw-kom.pl

 

13. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcza rejon ul. Opolskiej. Postępowanie nr ZP/01/17.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania dostępna jest pod adresem: http://zaw-kom.pl.

 

12. Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Zawadzkie - ZP/01/2016.

Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Żędowice.

Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza.

1. PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

2. PDFSIWZ.pdf

3. ODTZałączniki nr 1,2,3,4.odt

4. PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

5. PDFwybór oferty.pdf

 

11.  Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Zawadzkie. Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie. Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza. Nr postępowania ZP/03/2015.

1. PDFogloszenie o zamowieniu.pdf

2. PDFsiwz odsniezanie.pdf

3. PDFwybor najkorzystniejszej oferty.pdf

4. PDFogloszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

10. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotłów WR-4,5 i WR-3,5 w Ciepłowni Miejskiej w Zawadzkiem. Nr postępowania: ZP/02/2015.

1. PDFogloszenie o zamowieniu.pdf

2. PDFsiwz.pdf

3. ODTOFERTA.odt

4. ODTUMOWA.odt

5. PDFopz - wymagania funkcjonalno-uzytkowe.pdf

6. PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

7. PDFogloszenie_o_udzieleniu_zamówienia.pdf
 

9. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotłów WR-4,5 i WR-3,5 w Ciepłowni Miejskiej w Zawadzkiem. Nr postępowania: ZP/01/2015.

1. PDFOGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf

2. PDFSIWZ.pdf

3. ODTOFERTA.odt

4. ODTUMOWA.odt

5. PDFOPZ_WYMAGANIA FUNKCJONALNO_UZYTKOWE.pdf

6. PDFOdpowiedz nr 1.pdf

7. PDFzawiadomienie o uniewaznieniu.pdf
 

8. Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Zawadzkie - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie. Nr postępowania ZP/05/2014, data: 06 listopada 2014 r.

1.  PDFogloszenie_o_zamowieniu.pdf

2.  PDFSIWZ.pdf

3. PDFinformacja_o_wyborze.pdf

4. PDFogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 
 

7. Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Zawadzkie. Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie. Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza. Nr postępowania ZP/04/2014, data: 28 października 2014 r.

1.  PDFOgloszenie_o_zamowieniu.pdf

2.  PDFSIWZ.pdf

3.  PDFinformacja_o_wyborze_oferty.pdf

4.  PDFogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 
 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem - ETAP II.  Nr postępowania ZP/03/2014 data: 02 wrzesień 2014 r.

1. PDFOgloszenie3.pdf

2. PDFSiwz3.pdf

3. PDFUmowa3.pdf

4. PDFOpz3.pdf

5. ZIPPrzedmiary3.zip

6. ZIPDokumentacja3.zip

7. PDFOferta 3.pdf

8. PDFOdpowiedz_ZP_03_2014.pdf

9. PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

10. PDFogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem - ETAP II.  Nr postępowania ZP/02/2014 data: 08 sierpień 2014 r.

1. PDFOgloszenie2.pdf

2. PDFSiwz2.pdf

3. PDFUmowa2.pdf

4. PDFOpz2.pdf

5. ZIPPrzedmiary2.zip

6. ZIPDokumentacja2.zip

7. PDFOferta2.pdf

8. PDFOdpowiedz_1.pdf

9. PDFzawiadomienie o unieważnieniu 2.pdf

 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem - ETAP II.  Nr postępowania ZP/01/2014 data: 22 lipiec 2014 r.

1. PDFOgloszenie.pdf

2. PDFSiwz.pdf

3. PDFUmowa.pdf

4. PDFopz.pdf

5. ZIPPrzedmiary.zip

6. ZIPDokumentacja.zip

7. PDFOferta.pdf

8. PDFZmiany_SIWZ_1.pdf

9. PDFOgloszenie_zmiana1.pdf

10. PDFZawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf

 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II" w ramach działania 321 - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", które objęte jest PROW na lata 2007-2013.

1. PDFOgłoszenie.pdf

2. PDFsiwz.pdf

3. PDFumowa wzór.pdf

4. PDFopz.pdf

5. ZIPPrzedmiary.zip

6. 001Dokumentacja.zip.001

7. 002Dokumentacja.zip.002

8. 003Dokumentacja.zip.003

9. 004Dokumentacja.zip.004

10. 005Dokumentacja.zip.005

11. DOCXOferta.docx

12. PDFOdpowiedz_nr_1.pdf

13. PDFOdpowiedz_nr_2.pdf

14. PDFOdpowiedz_nr_3.pdf

15. PDFOdpowiedz_nr_4.pdf

16. PDFOgłoszenie_zmiana.pdf

17. DOCXZalacznik_5_poprawiony.docx

18. PDFOdpowiedz_nr_4_przedmiary.pdf

19. XLSXA2#Wyceniony_popr.xlsx

20. XLSXA3#Wyceniony_popr.xlsx

21. PDFInformacja o wyborze.pdf

22. PDFOgloszenie_udzielenie_zamowienia.pdf

 

2. Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II" w ramach działania 321 - " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", które objęte jest PROW na lata 2007-2013.

1. PDFOgłoszenie.pdf

2. PDFsiwz.pdf

3. PDFumowa nadzór-wzór.pdf

4. ZIPSTWiOR.zip

5. DOCXOferta.docx

6. PDFInformacja o wyborze.pdf

7. PDFOgloszenie_udzielenie_zamowienia.pdf

 

1. Zakup i dostawa pojemników na odpady

1. PDFOgłoszenie.pdf

2. PDFSIWZ.pdf

3. DOCOferta.doc

4. DOCUmowa.doc

5. PDFwybór oferty.pdf

Wersja XML