Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenckie 2020 - 28 czerwca 2020

PDFInformacja o składach obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja dla członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie II tura wybory Prezydenta RP .pdf

Głosujmy bezpiecznie

PDFGŁOSUJMY BEZPIECZNIE.pdf

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

PDFInformacja o składach obwodowych komisji wyborczych.pdf

Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych

PDFSzkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych .pdf

PDFSzkolenie obwodowych komisji wyborczych kwalifikacja ważności głosu .pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żędowicach

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego III w Opolu o uzupełnieniu składu OKW.pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w spr. zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego III w Opolu.pdf

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu z dnia 15 czerwca 2020 r.

PDFINFORMACJA O SKŁADZIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.pdf

16.06.2020 r.

INFORMACJA

dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych  na dzień 28 czerwca 2020 r.

W dniu 18 czerwca 2020 r. (czwartek) w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 odbędą się pierwsze posiedzenia komisji, na których komisje między innymi powołają przewodniczących oraz wiceprzewodniczących i przygotują pakiety wyborcze.

Godz. 15.30 – komisja Nr 1,2,3

Godz. 17.00 – komisja Nr 4,5

W dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13 odbędą się szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Godz. 15.00 – komisja Nr 1,2,3

Godz. 17.00 – komisja Nr 4,5

Postanowienie Nr 146/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - wyciąg.pdf

16.06.2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r..pdf

15.06.2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego III z dnia 12 czerwca 2020 r.

PDFInformacja KW w Opolu III z dnia 12 czerwca 2020 r..pdf

12.06.2020 r.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

PDFWytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.pdf

12.06.2020 r.

Zarządzenie Nr 266/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 

PDFZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf

10.06.2020 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. o obwodach wyborczych 

PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 9 czerwca 2020 r. o obwodach wyborczych.pdf 

10.06.2020 r. 

PDFHarmonogram dyżurów związanych z przyjmowaniem zgłoszen kandydatów do OKW.pdf

RTFAkt pełnomocnictwa.RTF
DOCXDyżury Urzędnika Wyborczego .docx
DOCXInstrukcja wpisania do RW.docx
DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc
PDFPostanowienie Marszałka Sejmu RP w spr. zarządzenia wyborów Prezydenta RP.pdf
DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców (1).doc
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos.RTF
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCZgłoszenie wyborcy indywidualnego do OKW.doc
DOCXZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.docx
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos.RTF
 

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

- informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami-_-pp38202

- Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarz-_-pp38197

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp38196

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

 

Wersja XML