Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26.08.2013 r.

PDFUchwała nr XXXIV_363_13 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała nr XXXIV_364_13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zawadzkie i Gminą Lasowice Wielkie.pdf

PDFUchwała nr XXXIV_365_13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu ZGŚl.Op..pdf

PDFUchwała nr XXXIV_366_13 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.pdf

PDFUchwała nr XXXIV_367_13 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawadzkie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV_362_13 z dnia 26 sierpnia 2013 r..pdf

 

 

 

 

 

 

Wersja XML