Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 30.09.2013 r

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-227-12.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zawadzkie, gminami z ternu województwa opolskiego i Województwem Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII-225-12.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML