Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30.09.2013 r.

PDFUchwała Nr XXXV-368-13 w spr.wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci sprzedawnej jako lokal mieszkalny.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-369-13 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-370-13 zmieniająca uchwałę Nr XXVII-225-12.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-371-13 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII-227-13.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-372-13 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie wielostronnegp porozumienia pomiędzy Gminą Zawadzkie, gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-374-13 w spr. zmiany uchwały Nr XXVII-216-13.pdf

PDFUchwałą Nr XXXV-373-13 w spr. zmiany budżetu.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML