Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Kolejowej 12 w Zawadzkiem o powierzchni użytkowej 40,46 mwraz z powierzchnią przynależną 27,49 m2 oraz udziałem wynoszącym 781/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 373/14, obręb Zawadzkie.

Wersja XML