Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 25.11.2013 r

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspólpracy Gminy Zawadzkie z Organizacjami Pozarzadowymi na 2014 r..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-217-12.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX-343-13.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML