Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Zawadzkie - 2014 r.

 

PDFUchwała nr 683_2013 o prawidłowości planopwanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022.pdf

 

PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii z 6 grudnia 2013 r. o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawadzkie.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-389-13 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-390-13 w spr. uchwały budżetowej na 2014 r..pdf

 

PDFProjekt budżetu na rok 2014.pdf

PDFProjekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2022.pdf

Wersja XML