Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25.11.2013 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-380-13 w spr. zmiany uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-381-13 w spr. opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-382-13 w spr. okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r..pdf

PDFUchwała nr XXXVII-383-13 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-384-13 w spr. przyjęcia Programu Wspólpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-385-13 w spr. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-386-13 w spr. wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-387-13 w spr. zmiany uchwały Nr XXX-343-13.pdf

PDFUchwała nr XXXVII-388-13 w spr. przekaznia w formie darowizny KWP w Opolu sprzętu komputerowego.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML